Tờ rơi offset được in trên hệ thống máy in offset sử dụng trục lô cao su ép mực lên bề mặt giấy do vậy chất lượng luôn đạt cao nhất.

[info]

Qui cách sản phẩm
Kích thước thành phẩm : A5 – (210 x 148)mm
Qui cách : In 2 mặt bằng công nghệ in Offset 4 màu, gia công thành phẩm
Định lượng giấy : Couche 120gsm-300gsm

Tờ rơi kích thước A4, tờ rơi A3, và các qui cách khác..

[/info]


Nguyễn Nam Duy

In tờ rơi là sản phẩm được Công ty TNHH Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội cung cấp nhiều năm tại thị trường Hà Nội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *