Thiết kế cho bìa sách

Thiết kế cho bìa sách

Đây là một mẫu  thiết kế bìa sách. Giúp các nhà xuất bản, tự xuất bản, và các nhà xuất bản độc lập với thiết kế bìa sách và cuốn sách bìa tác phẩm nghệ thuật thiết kế. Hãy chắc chắn bạn đang làm việc với các chuyên gia giàu kinh nghiệm, quan tâm đến doanh nghiệp của bạn.


Nguyễn Nam Duy

In tờ rơi là sản phẩm được Công ty TNHH Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội cung cấp nhiều năm tại thị trường Hà Nội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *