Name card

Name card là một thẻ hiển thị danh tính của một doanh nghiệp. Thẻ name card trong điều kiện đơn giản là chứng minh nhân dân cung cấp cho khách hàng và khách hàng để biết tên, liên lạc và ngành công nghiệp của một doanh nghiệp. Do đó thiết kế mẫu card visit là một phần quan trọng của mỗi doanh nghiệp trên toàn ngành công nghiệp. Đây là một màn hình hiển thị của 50 ví dụ tuyệt vời của thiết kế name card sẽ giúp bạn có được một ý tưởng về cách thiết kế thẻ kinh doanh tốt có nghĩa vụ phải được.

Thiết kế mẫu card

Thiết kế mẫu card có thể được các loại khác nhau như phương thiết kế thẻ kinh doanh, thiết kế hình bầu dục, thiết kế hình vuông lượn tròn và nhiều hơn nữa. Và trong những điều quan trọng là thiết kế name card phải là tên của doanh nghiệp với logo của mình, địa chỉ liên lạc cùng với đề cập đến ngành công nghiệp của nó. Một nhà thiết kế nên luôn luôn xem xét sự trong sáng của hình ảnh và phông chữ trong khi thiết kế thiết kế thẻ danh thiếp bởi vì một trong những mục tiêu chính đằng sau thiết kế danh thiếp là để giới thiệu một doanh nghiệp cho khách hàng và khách hàng. Thiết kế danh thiếp giúp doanh nghiệp phát triển và tăng cường mạng lưới giữa khán giả và các khách hàng và do đó thiết kế danh thiếp có nhu cầu cao như vậy trong thế giới cạnh tranh cao ngày nay. Bạn có thể duyệt qua mạng và nhận được những ý tưởng khác nhau về thiết kế danh thiếp. Đây là một màn hình hiển thị của 50 ví dụ tuyệt vời của thiết kế tname card mà sẽ cung cấp cho bạn một sự hiểu biết làm thế nào để thiết kế một danh thiếp. Khám phá bộ sưu tập này là 50 ví dụ tuyệt vời của thiết kế card và tạo ra của thiết kế card của bạn.

1) Studio 5 business card

1x1.trans 15 mẫu thiết kế danh thiếp cho doanh nghiệp

2) Piano Business Card

1x1.trans 15 mẫu thiết kế danh thiếp cho doanh nghiệp

3) MuscleFire™ Biz Cards

1x1.trans 15 mẫu thiết kế danh thiếp cho doanh nghiệp

4) Letterpress Business cards – CocoaLabs

1x1.trans 15 mẫu thiết kế danh thiếp cho doanh nghiệp

5) letterpress wood and cotton paper business cards

1x1.trans 15 mẫu thiết kế danh thiếp cho doanh nghiệp

6) Woodsen Eyewear Business Card

1x1.trans 15 mẫu thiết kế danh thiếp cho doanh nghiệp

7) Geodetics Business Card sample

1x1.trans 15 mẫu thiết kế danh thiếp cho doanh nghiệp

Xem thêm tại Nguồn: 15 mẫu thiết kế danh thiếp cho doanh nghiệp


Nguyễn Nam Duy

In tờ rơi là sản phẩm được Công ty TNHH Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội cung cấp nhiều năm tại thị trường Hà Nội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *