Card visit cung cấp một cơ hội thể hiện một số sáng tạo và tạo ra một ấn tượng lâu dài với khách hàng tiềm năng và các chuyên gia khác mà bạn gặp. Trên trang này bạn sẽ tìm thấy một điển hình về các thẻ doanh nghiệp được thiết kế từ cảm hứng của riêng bạn. Hãy nhìn vào những gì người khác đang làm với thẻ của họ và xem nếu nó cung cấp cho bạn một số ý tưởng để sử dụng với thẻ của riêng bạn.


Nguyễn Nam Duy

In tờ rơi là sản phẩm được Công ty TNHH Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội cung cấp nhiều năm tại thị trường Hà Nội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *