In name card rõ ràng là quan trọng để tiếp thị một doanh nghiệp, nhưng những gì về xây dựng thương hiệu cá nhân? Các cá nhân cũng có thể sử dụng thẻ doanh nghiệp như một phần của hoạt động mạng của họ. Tấm danh thiếp hấp dẫn có thể giúp đỡ để làm cho mình đáng nhớ hơn và cho các mục đích xây dựng thương hiệu cá nhân.

 

 

 

Categories: In ấn

Nguyễn Nam Duy

In tờ rơi là sản phẩm được Công ty TNHH Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội cung cấp nhiều năm tại thị trường Hà Nội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *