tem-nhan-hang-hoa-fmcg-hang-tieu-dungHướng đẫn các tiêu chuẩn cần chú ý về tem nhãn hàng hóa khi lưu thông trên thị trường. Cách ghi nhãn hàng hóa. Các hàng hóa phải ghi nhãn. Quy định về vị trí và kích thước nhãn hàng hóa

Categories: In ấn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *