BẢNG BÁO GIÁ IN TỜ RƠI: A5

In trên máy Offset công nghiệp DAIYA 4 mầu – Chưa gồm gia công – (giá đồng/1 tờ)

Loại giấy/ Tờ 500 1000 2000 3000 5000 7.000 10.000  SL Lớn
Ghi chú: Đơn giá A5 áp dụng cho những khách hàng đã có file thiết kế đồ họa: corel, inlus, photoshop…
Cán mờ cộng thêm 98đ/1 mặt, cán bóng cộng thêm 90đ/1 mặt
Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT Thời gian giao hàng  2-3 ngày
C100 Call 990đ 700đ 510đ 400đ 310đ Call  Call
C120 Call 1.120đ 730đ 550đ 410đ 320đ Call  Call
C150 Call 1.250đ 800đ 600đ 450đ 380đ Call  Call
C200 Call 1.350đ 850đ 730đ 550đ 430đ Call  Call
 C250 Call 1.500đ 930đ 800 đ 610đ 500đ Call  Call

BẢNG BÁO GIÁ IN TỜ RƠI: A4

In trên máy in Offset công nghiệp DAIYA 4 mầu – Chưa gồm gia công – (giá đồng/1 tờ)

Loại giấy/ Tờ 500 1000 2000 3000 5000 7.000 10.000  SL Lớn
Ghi chú: Đơn giá A4 áp dụng cho những khách hàng đã có file thiết kế đồ họa: corel, inlus, photoshop…
Cán mờ cộng thêm 195đ/1 mặt, cán bóng cộng thêm 185đ/1 mặt
Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT Thời gian giao hàng  2-3 ngày
Giấy C100 2.000 1.200 820 750 590 510 510  Call
Giấy C120 2.150 1.300 910 770 620 570 560  Call
Giấy C150 2.300 1.400 1.100 830 700 620 710  Call
Giấy C200 2.500 1.500 1.150 920 800 720 800  Call
Giấy C250 3.000 1.700 1.350 1.200 900 800 790  Call

BẢNG BÁO GIÁ IN TỜ RƠI: A3

In trên máy công nghiệp DAIYA 4 mầu – Chưa gồm gia công – (giá đồng/1 tờ)

Loại giấy/ Tờ 500 1000 2000 3000 5000 7.000 10.000  SL Lớn
Đơn giá A4 áp dụng cho những khách hàng đã có file thiết kế đồ họa: corel, inlus, photoshop…
Cán mờ cộng thêm 390đ/1 mặt, cán bóng cộng thêm 370đ/1 mặt
Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT Thời gian giao hàng  2-3 ngày
C100 Call 1.830 1.350 1050 1000 950 820  Call
 C120 Call 1.900 1.400 1.200 1.100 970 850  Call
C150 Call 2.360 1.500 1.350 1.270 1.200 970  Call
C200 Call 2.560 1.700 1.500 1.370 1.300 1.150  Call
C250 Call 3.000 1.950 1.860 1.750 1.550 1.350  Call

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *