Mẫu tờ rơi – brochure – tờ gấp đẹp mầu xanh

Mẫu tờ rơi – brochure – tờ gấp đẹp mầu xanh

305
0
SHARE

Đây là một bố cục hoàn chỉnh cho một Set in:. A3 (trang A4 4x) + Trifold Brochure Tờ bướm quảng cáo + + thẻ kinh doanh hình ảnh và logo chỉ được sử dụng để hiển thị một bản xem trước như thế nào các tài liệu có thể trông giống nhau. Cách bố trí này không chỉ giới hạn cho một doanh nghiệp duy nhất, có thể được sử dụng cho mục đích chung. Các tập tin được tạo ra để được sử dụng bởi tất cả mọi người, chỉ với một kiến thức cơ bản của . phần mềm Các hình ảnh xem trước được thực hiện bằng cách sử dụng đầu tiên một phần mềm 3D và sau đó Photoshop: có sẵn theo yêu cầu
– A3 Brochure ISO 420 × 297 mm + chảy máu | A4 Trifold Brochure ISO 210 × 297 mm + chảy máu | Tờ bướm quảng cáo A5 ISO 148×210 mm | Business Card 88,9 X50, 8 mm + tràn nền
– (… indd, IDML, INX) InDesign CS3-4-5, Illustrator CS (.. Ai, EPS), Photoshop ( PSD).
– 300 DPI / In Sẵn sàng / CMYK
– . PDF hướng dẫn
– tất cả được thực hiện với phông chữ  miễn phí
– Các lớp có tổ chức và các đối tượng thông minh để thay thế hình ảnh dễ dàng
rất dễ để thay

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY